• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8
  • img9
  • img10

Οικοσελίδα

 

Τελευταία Ανακοίνωση:

Το Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των γονέων/ κηδεμόνων για τρόπους προφύλαξης των παιδιών τους από τον Covid-19 με την επιστροφή τους στα σχολεία, εξέδωσε τον «Οδηγό για γονείς/κηδεμόνες για σωστή και ασφαλή επιστροφή των παιδιών στα σχολεία».

Πρόκειται για ένα σύντομο ηλεκτρονικό ενημερωτικό έντυπο στο οποίο παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες που ευελπιστούμε ότι θα βοηθήσουν στις προσπάθειες όλων μας για μείωση των κινδύνων από τον COVID-19 στο ελάχιστο δυνατό

Οδηγός για Γονείς για τη Σωστή και Ασφαλή επιστροφή των παιδιών στα σχολεία  

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

Αγαπητοί επισκέπτες,

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του σχολείου μας.

Μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Σχολείου Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος, μπορείτε να ενημερώνεστε για την οργάνωση του σχολείου μας, τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του, τις εκδηλώσεις που αναπτύσσει και τους στόχους που θέτει κατά της διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Επιπλέον, μπορείτε να παρακολουθείτε τις πιο σημαντικές μας δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζουμε στο σχολείο, πλαισιωμένα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό.
Όραμα της σχολικής μας μονάδας, είναι να αποτελεί ένα υγιές περιβάλλον μάθησης, όπου όλα τα παιδιά να εργάζονται συνειδητά, υπεύθυνα και δυναμικά σ’ ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον, που προάγει την ενεργητικότητα, τη δημιουργικότητα και τη βιωματική μάθηση. Η ανάπτυξη ενός διαύλου επικοινωνίας ανάμεσα στο σχολείο και την ευρύτερη κοινωνία -με τη χρήση ενός τόσο σημαντικού εργαλείου όπως είναι το διαδίκτυο-υποβοηθά το έργο του δημοκρατικού σχολείου. Ωθεί τους μαθητές στη συμμετοχικότητα και επιβεβαιώνει την κοινωνική διάστασή τους. Ταυτόχρονα βελτιώνει και αυξάνει ωφέλιμα την επικοινωνία Σχολείου-Οικογένειας.
Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους που εργάζονται συλλογικά και υπεύθυνα για τη συνεχή ενημέρωση και  τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας του σχολείου μας.
Ευχόμαστε σε όλους σας καλή πλοήγηση!!

Η Διευθύντρια
Μαρία Κάρενου - Χρυσοστόμου

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Θεσσαλίας 36
1057 Λευκωσία
Τηλέφωνα: 22753692
Τηλεομοιότυπο: 22374962
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dim-kornesios-lef@schools.ac.cy