• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4

Μαθητική Αυτοδιοίκηση

Ένας από τους κύριους σκοπούς του σημερινού σχολείου είναι να δημιουργήσει πολίτες με ελεύθερη και δημοκρατική σκέψη, οι οποίοι να σέβονται και να κατανοούν τη Δημοκρατία και τον τρόπο που αυτή μπορεί να λειτουργήσει. Πολίτες που να διατυπώνουν άποψη ανάλογη με τις ιδιαίτερες ανάγκες του τόπου τους, χωρίς να παραβλέπουν τις διεθνείς εξελίξεις και τη σύγχρονη πραγματικότητα.                                                                     
          Στη σχολική μας μονάδα, μαθητές και δάσκαλοι εργάστηκαν και φέτος μαζί για την υλοποίηση του σκοπού αυτού, με κοινές προσπάθειες κι ενθουσιασμό, έχοντας κατά νου παράλληλα, σαν ερέθισμα και την επίτευξη του φετινού υπό έμφαση στόχου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού "Η καλλιέργεια της ενεργού πολιτότητας“, στόχος, ο οποίος επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό με την οργάνωση της Μαθητικής Κοινότητας, την εκλογή του Μαθητικού Συμβουλίου και τη συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων, για θέματα που αφορούν τη σχολική ζωή.
          Μετά την περσινή, λοιπόν, επιτυχία του πρωτοποριακού για τα μαθητικά δεδομένα τρόπου διεξαγωγής των μαθητικών μας εκλογών, υλοποιήσαμε και φέτος την εκλογή των μαθητικών συμβουλίων των τάξεων καθώς και του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου του  σχολείου μας. Τα παιδιά κάθε τμήματος εξέλεξαν το Μαθητικό τους Συμβούλιο και στη συνέχεια, τα επιμέρους Μαθητικά Συμβούλια εξέλεξαν το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι μαθητές του σχολείου μας, βιώνουν κάτω από ολοκληρωμένες συνθήκες τον τρόπο διεξαγωγής των μαθητικών εκλογών τα τελευταία δύο χρόνια.
          Οι εκλογές διεξήχθησαν  όπως οι επίσημες εκλογές της Δημοκρατίας, με προεκλογική εκστρατεία των υποψηφίων, οι οποίοι ενίσχυσαν τις θέσεις τους παρουσιάζοντας αφίσες και διαφάνειες με συνθήματα, ακόμα και φιλμάκια με αναφορά στο όραμά του για το σχολείο ο καθένας,  έχοντας  ψηφοδέλτια, αληθινή κάλπη,  παραβάν και κυρίως με αντιπαράθεση επιχειρηματικού λόγου μεταξύ των υποψηφίων (debate), γεγονός που βοήθησε να συνειδητοποιήσουν ευκολότερα την όλη υπευθυνότητα που απαιτείται από πλευράς όλων, τόσο των ψηφοφόρων όσο και των υποψηφίων. Οι εκλογές διοργανώθηκαν από τα ίδια τα παιδιά με τη βοήθεια και τη διακριτική επίβλεψη των δασκάλων τους.
          Σκοπός μας ήταν η ενημέρωση των παιδιών, σχετικά με το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Μέσω των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, δόθηκε η ευκαιρία τα παιδιά να εκφραστούν δημιουργικά και να αλληλεπιδράσουν. Οι μαθητές εργάστηκαν με στόχο να αναπτύξουν δεξιότητες δημοκρατικού διαλόγου και κριτικής θεώρησης των πληροφοριών, που αντάλλαξαν και έκαναν συσχετισμό  με την καθημερινή  ζωή, ώστε να ενθαρρυνθεί το αίσθημα ισότητας, δικαιοσύνης και υπευθυνότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, στο να μάθουν να εκφράζουν τις απόψεις τους ελεύθερα, στο να προσπαθήσουν να ακούν με προσοχή  χωρίς να διακόπτουν και στο να μάθουν να υποστηρίζουν τις θέσεις τους με επιχειρήματα. Έμαθαν την έννοια του «εκλέγειν» και κατανόησαν πόσο σημαντικό είναι να ανήκουν σε ένα σύνολο. Μέσω αυτής της διαδικασίας, αναζήτησαν την ταυτότητά τους και μίλησαν για τον εαυτό τους, εξασκήθηκαν στο να παρουσιάζουν τον εαυτό τους και τους στόχους τους, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η αυτοεκτίμησή τους.  Έγινε μια συνοπτική παρουσίαση των οραμάτων τους και μίλησαν για ένα σχολικό περιβάλλον όπως το ονειρεύονται  μέσα από την καθημερινότητά τους. Έκριναν τα εφαρμόσιμα και τα μη και εξέφρασαν τρόπους διεκδίκησης της  υλοποίησής τους.Τέλος, ψήφισαν και μέσω της όλης διαδικασίας διατύπωσαν τη θέλησή τους να μπορούν με την ενεργό τους συμμετοχή στα κοινά να διεκδικούν αυτά που θεωρούν ότι είναι τα πιο απαραίτητα και τα πιο σημαντικά  για τη σχολική τους ζωή.             
          Θέματα που θα απασχολήσουν το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο είναι η ανάπτυξη υγειών συμπεριφορών και δράσεων που αφορούν την ευημερία όλων των παιδιών του σχολείου, καθώς θα προβούν στη διατύπωση εισηγήσεων για τη σχολική μονάδα, αλλά και προτάσεις για επισκέψεις και εκδρομές, για συμμετοχή σε διάφορες εξωσχολικές δραστηριότητες και γενικά για θέματα που απασχολούν τα ίδια τα παιδιά και το σχολείο τους.
Σαν σχολείο, θέλουμε κάθε παιδί  να ανακαλύψει τον καλύτερό του εαυτό και να μάθει να τον ξεπερνά. Να βλέπει ευκαιρίες στα προβλήματά του και να νιώσει τη δύναμη της επιλογής του. Όταν τα παιδιά στέκονται μπροστά στους μεγάλους να μπορούν χωρίς φόβο να ορθώνουν τον λόγο τους για να στηρίξουν τα όνειρα, τις πράξεις και τις σκέψεις τους. Δημιουργούμε ένα σχολείο που πάντα θέλαμε να αγκαλιάζει και να αγκαλιάζεται από την κοινωνία της οποίας τα παιδιά είναι ενεργά μέλη.Το πιο σίγουρο απ' όλα είναι ότι  μέσα από τον θεσμό των μαθητικών εκλογών τα παιδιά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό σαν μικροί πολίτες, με δικαιώματα και υποχρεώσεις.

          Στους συνδέσμους που ακολουθούν παρουσιάζονται τα μαθητικά συμβούλια των τάξεων και το κεντρικό μαθητικό συμβούλιο του σχολείου μας ανά σχολική χρονιά:

 

Μαθητική Αυτοδιοίκηση 2016-2017:

Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο Α΄ τριμήνου 2016-2017